Felhasználási feltételek
24.hu
EB Tippjáték

 

A mobilalkalmazás tulajdonosa, egyben az adatkezelő adatai és elérhetőségei:
Central Médiacsoport Zrt.
1037 Budapest, Montevideo utca 9.
adószám: 25087886-2-41
cégjegyzék szám: 01-09-199016
e-mail: info@centralmediacsoport.hu

A 24.hu Egyedi Adatkezelési tájékoztatója, egyben az adatkezelés részletei az alábbi linken elérhetők: https://24.hu/egyedi-adatkezelesi-tajekoztato/

 1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett 24.hu EB Tippjáték funkció 24.hu mobilalkalmazáson beüli, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, App) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 2. Amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevője (Felhasználó) a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Szolgáltatást kizárólag 18 évesnél idősebb Felhasználók vehetik igénybe az erre vonatkozó nyilatkozatot követően. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.
 3. Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a Szolgáltatás keretében tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.
 4. A létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
 5. Az Apphoz kapcsolódó, június 3. napján kezdődő nyereményjáték szabályzata  érhető el.
 6. Bármely, a 24.hu-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), az Apphoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
 7. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a 24.hu bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.
 8. A Szolgáltatás lényege, az App működése:
 • Az EB Tippjáték a 24.hu mobilapplikáció hírfolyamából érhető el, az EB Tippjáték logójára kattintva, ami a képernyő felület jobb alsó sarokban található
 • A tippjáték használatához regisztrációra van szükség. A regisztráció, e-mail címmel, Facebook, Google vagy Apple ID belépési azonosítóval lehetséges, és a megadott email címre értesítést küld a Szolgáltató a regisztráció tényéről.
 • A regisztrációt követően minden futball mérkőzés eredménye megtippelhető, és ha a Felhasználó jól tippelt, pontokat gyűjthet. A Felhasználók első meccs kezdetéig az Eb nyertes csapatára és a gólkirályra is tippelhetnek.
 • A pontgyűjtés részletei:
  1. A helyes végeredményt megtippelő Felhasználó 7 ponttal gazdagodik.
  2. A meccs kimenetelét helyesen megtippelő Felhasználó minden helyes tipp esetén (1,2,X) 4 ponttal gazdagodik.
  3. A pontos gólkülönbséget helyesen megtippelő Felhasználó 2 ponttal gazdagodik.
  4. Az egyik csapat góljainak számát helyesen megtippelő Felhasználó 1 ponttal gazdagodik.
  5. A meccs összes góljának számát helyesen megtippelő Felhasználó 1 ponttal gazdagodik.
  6. Az egyenes kiesés szakaszában a felhasználónak a rendes játékidőben elért végeredményt kell megtippelnie.
  7. Pontegyenlőség esetén az alábbiak alapján alakul a sorrend:
   • Több telitalálatot elért user (15 pontos tippek száma)
   • Kevesebb tippből ugyanannyi pontot elért userek
   • Aki korábban adott le tippet, azt helyezzük előre
   • Helyes Gólkirály tippért 45 pont jár.
   • A helyes Győztes csapat tipp 30 pontot ér.
 • A tippfelület dátum vagy csoportok szerint is sorba rendezhető, a menüben látható rendezés ikonra kattintva választható ki a megfelelő nézet.
 • A toplistában a regisztráltak körében nyilvánosan elérhető és követhető a helyes tippelésekből adódó felhasználói sorrend (tipplista). A tipplistában a felhasználók becenevükkel és amennyiben ezt a regisztrációs folyamat során engedélyezték, profilképpel jelennek meg. A profilkép az App keretében bármikor módosítható vagy törölhető.
 • Ha a Felhasználó barátaival közösen szervezne tippversenyt, zárt csoportot tud létrehozni, a zárt csoportokba a Felhasználó e-mailen keresztül tudja meghívni barátait, mely esetben az érintettek email címének megadásával a Felhasználó szavatolja, hogy az ehhez szükséges hozzájárulásokat bizonyítható formában megszerezte. A Felhasználó a kiküldött, de még el nem fogadott meghívóit a saját profiljában láthatja. A zárt csoportokban chat funkció is elérhető, ahol a csoport tagjai tudnak egymással beszélgetni. A zárt csoportokban történő valamennyi aktivitásért a csoport használói, végső soron a csoportot létrehozó Felhasználó felelnek.
 • A Felhasználó az Appban tájékozódhat a csoportmérkőzések eredményéről, a csapatokról és a mérkőzések helyszínéről.
 • A Szolgáltató rendszerüzenetek formájában kommunikál az App működésével és a Szolgáltatás használatával kapcsolatosan Felhasználóval, mely üzenetekről leiratkozni nem lehet, azok az App keretén belül kerülnek kiküldésre, illetve megjelenítésre. A beállítások menüpontban beállíthatóak az értesítések, elolvasható a jelen Szerződés, a nyereményjáték szabályzat, és az app ajánlása funkció is elérhető
 • A Felhasználó EB tippjáték napi értesítőre is feliratkozhat, így minden nap megkapja az aznapi meccsek listáját. A Felhasználó EB hírek értesítőre is feliratkozhat, így azonnal értesülhet az EB legfontosabb eseményeiről, híreiről.

Figyelem! Amennyiben Ön meghívót kapott az EB Tippjáték kapcsán, a Felhasználóval azonos, a jelen Szerződésben ismertetett jogok illetik meg a személyes adata (email cím) kapcsán.

 1. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat eltávolítani vagy módosítani. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Annak megítélése tekintetében, hogy valamely tartalom vagy magatartás a jelen Szerződésbe ütközik-e, a Szolgáltató álláspontja az irányadó.

 1. Felelősség
 1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
 2. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Felhasználó az érintett tiltakozása esetén köteles törölni, illetve a Szolgáltatóval töröltetni az általa kiküldött meghívó(k)hoz kapcsolódó email cím(ek)et.
 3. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt, illetve valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján eltávolította a felhasználói tartalmakat.
 4. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 5. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a Szolgáltatás megszűnését követően is fennáll.

11.A Szerződés megszűnése

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.
 2. Az Üzemeltető és a Felhasználó között a szerződés megszűnik az App törlésével, azonban a személyes adatok kezelése ebben az esetben nem szűnik meg a technológia sajátosságaiból adódóan.
 3. A személyes adatok kezelését egyes esetekben (pl. Hírlevelekre történt feliratkozás) a szerződés megszűnése nem érinti.

A jelen Felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 24.hu Felhasználási feltételei az irányadók, ami itt érhető el: https://24.hu/felhasznalasi-feltetelek/

Budapest, 2024. május 29.

Olvasói sztorik